صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ %۰.۵۵ %۰.۶۸۹
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ (۲.۷۸۶)% (۱.۶۳۷)%
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ (۲.۵۲۳)% (۱.۲۷۹)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ %۷.۴۲ %۵.۷۴۹
۶ ماه ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ %۹.۱۹۲ %۸.۳۸۲
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ %۲۱.۴۸۸ %۲۱.۷۵۷
تا زمان انتشار ۱۳۹۲/۰۳/۰۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ %۱۷۳۴.۲۲۲ %۳۲۵۳.۳۲۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۴.۳۴ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰.۰۹)% (۹.۵۵)%