صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۴/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۴,۹۹۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۲۵,۰۰۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۳۸۹,۳۱۵,۱۸۱,۴۰۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۶۴۰,۷۵۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۵۲۴,۴۴۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۵۲۴,۴۴۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۴/۰۷
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۳/۰۸
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۱۸,۶۴۰,۷۵۶ ۱۸,۵۲۴,۴۴۹ ۱۸,۵۲۴,۴۴۹ ۰ ۰ ۴۲۴,۱۱۷ ۱۳۷ ۳۴۹,۱۱۸ ۷۴,۹۹۹ ۱,۳۸۹,۳۱۵,۱۸۱,۴۰۴
  ۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۱۸,۵۳۸,۶۱۴ ۱۸,۴۲۳,۱۹۶ ۱۸,۴۲۳,۱۹۶ ۰ ۰ ۴۲۴,۱۱۷ ۷ ۳۴۸,۹۸۱ ۷۵,۱۳۶ ۱,۳۸۴,۲۴۵,۲۶۳,۹۵۸
  ۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۱۸,۵۳۸,۸۹۶ ۱۸,۴۲۳,۴۵۹ ۱۸,۴۲۳,۴۵۹ ۰ ۰ ۴۲۴,۱۱۷ ۰ ۳۴۸,۹۷۴ ۷۵,۱۴۳ ۱,۳۸۴,۳۹۳,۹۸۹,۲۳۴
  ۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۱۸,۸۰۶,۵۵۵ ۱۸,۶۸۸,۹۸۴ ۱۸,۶۸۸,۹۸۴ ۰ ۰ ۴۲۴,۱۱۷ ۰ ۳۴۸,۹۷۴ ۷۵,۱۴۳ ۱,۴۰۴,۳۴۶,۳۰۶,۱۸۲
  ۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۱۹,۰۷۰,۳۳۶ ۱۸,۹۵۰,۱۲۴ ۱۸,۹۵۰,۱۲۴ ۰ ۰ ۴۲۴,۱۱۷ ۰ ۳۴۸,۹۷۴ ۷۵,۱۴۳ ۱,۴۲۳,۹۶۹,۱۹۱,۹۵۸
  ۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۱۹,۰۷۰,۷۹۱ ۱۸,۹۵۰,۵۷۹ ۱۸,۹۵۰,۵۷۹ ۰ ۰ ۴۲۴,۱۱۷ ۱۱ ۳۴۸,۹۷۴ ۷۵,۱۴۳ ۱,۴۲۴,۰۰۳,۳۴۷,۲۹۵
  ۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۱۹,۰۶۸,۴۵۲ ۱۸,۹۴۶,۷۵۰ ۱۸,۹۴۶,۷۵۰ ۰ ۰ ۴۲۴,۱۱۷ ۸ ۳۴۸,۹۶۳ ۷۵,۱۵۴ ۱,۴۲۳,۹۲۴,۰۲۹,۵۹۶
  ۸ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۱۹,۱۷۷,۸۲۶ ۱۹,۰۵۵,۳۳۸ ۱۹,۰۵۵,۳۳۸ ۰ ۰ ۴۲۴,۱۱۷ ۱۳ ۳۴۸,۹۵۵ ۷۵,۱۶۲ ۱,۴۳۲,۲۳۷,۳۱۱,۸۲۱
  ۹ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۱۹,۳۲۶,۴۷۷ ۱۹,۲۰۲,۸۱۷ ۱۹,۲۰۲,۸۱۷ ۰ ۰ ۴۲۴,۱۱۷ ۲۰ ۳۴۸,۹۴۲ ۷۵,۱۷۵ ۱,۴۴۳,۵۷۱,۷۸۵,۴۴۰
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۱۹,۳۰۶,۱۹۹ ۱۹,۱۸۲,۴۳۴ ۱۹,۱۸۲,۴۳۴ ۰ ۰ ۴۲۴,۱۱۷ ۰ ۳۴۸,۹۲۲ ۷۵,۱۹۵ ۱,۴۴۲,۴۲۳,۱۳۴,۴۹۰
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۱۹,۲۶۷,۹۷۷ ۱۹,۱۴۳,۰۸۷ ۱۹,۱۴۳,۰۸۷ ۰ ۰ ۴۲۴,۱۱۷ ۰ ۳۴۸,۹۲۲ ۷۵,۱۹۵ ۱,۴۳۹,۴۶۴,۴۵۷,۸۷۱
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۱۹,۵۶۵,۲۶۰ ۱۹,۴۳۳,۰۹۰ ۱۹,۴۳۳,۰۹۰ ۰ ۰ ۴۲۴,۱۱۷ ۰ ۳۴۸,۹۲۲ ۷۵,۱۹۵ ۱,۴۶۱,۲۷۱,۱۷۹,۴۲۱
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱۹,۵۶۵,۹۸۸ ۱۹,۴۳۳,۸۱۸ ۱۹,۴۳۳,۸۱۸ ۰ ۰ ۴۲۴,۱۱۷ ۴,۶۶۴ ۳۴۸,۹۲۲ ۷۵,۱۹۵ ۱,۴۶۱,۳۲۵,۹۰۷,۱۸۰
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۱۹,۵۵۳,۱۸۹ ۱۹,۴۲۸,۷۳۸ ۱۹,۴۲۸,۷۳۸ ۰ ۰ ۴۲۴,۱۱۷ ۱,۴۱۷ ۳۴۴,۲۵۸ ۷۹,۸۵۹ ۱,۵۵۱,۵۵۹,۵۷۶,۴۵۱
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۱۹,۷۱۱,۷۷۹ ۱۹,۵۸۴,۸۳۶ ۱۹,۵۸۴,۸۳۶ ۰ ۰ ۴۲۴,۱۱۷ ۱۲ ۳۴۲,۸۴۱ ۸۱,۲۷۶ ۱,۵۹۱,۷۷۷,۱۳۴,۷۹۷
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۱۹,۷۲۰,۹۵۵ ۱۹,۵۹۲,۱۵۳ ۱۹,۵۹۲,۱۵۳ ۰ ۰ ۴۲۴,۱۱۷ ۰ ۳۴۲,۸۲۹ ۸۱,۲۸۸ ۱,۵۹۲,۶۰۶,۹۶۸,۹۹۱
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۱۹,۲۱۵,۱۴۲ ۱۹,۰۸۹,۸۵۴ ۱۹,۰۸۹,۸۵۴ ۰ ۰ ۴۲۴,۱۱۷ ۱۲ ۳۴۲,۸۲۹ ۸۱,۲۸۸ ۱,۵۵۱,۷۷۶,۰۶۰,۸۲۵
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۱۹,۰۰۶,۴۷۲ ۱۸,۸۸۲,۶۶۳ ۱۸,۸۸۲,۶۶۳ ۰ ۰ ۴۲۴,۱۱۷ ۰ ۳۴۲,۸۱۷ ۸۱,۳۰۰ ۱,۵۳۵,۱۶۰,۵۴۰,۸۲۷
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ ۱۸,۹۸۸,۳۰۳ ۱۸,۸۶۴,۶۲۱ ۱۸,۸۶۴,۶۲۱ ۰ ۰ ۴۲۴,۱۱۷ ۰ ۳۴۲,۸۱۷ ۸۱,۳۰۰ ۱,۵۳۳,۶۹۳,۶۶۷,۶۴۰
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ۱۸,۹۸۸,۱۷۳ ۱۸,۸۶۴,۴۹۱ ۱۸,۸۶۴,۴۹۱ ۰ ۰ ۴۲۴,۱۱۷ ۹۱ ۳۴۲,۸۱۷ ۸۱,۳۰۰ ۱,۵۳۳,۶۸۳,۱۱۰,۹۳۳
  مشاهده همه