صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۷,۰۲۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۰۲,۹۷۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۵۱۸,۳۵۸,۸۹۰,۸۱۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۷۵۴,۸۱۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۶۴۹,۴۷۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۶۴۹,۴۷۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۳/۰۸
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۱۵,۷۵۴,۸۱۱ ۱۵,۶۴۹,۴۷۴ ۱۵,۶۴۹,۴۷۴ ۰ ۰ ۴۲۳,۸۶۰ ۱۲ ۳۲۶,۸۳۷ ۹۷,۰۲۳ ۱,۵۱۸,۳۵۸,۸۹۰,۸۱۰
  ۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۱۵,۹۱۸,۰۶۵ ۱۵,۸۱۱,۶۲۴ ۱۵,۸۱۱,۶۲۴ ۰ ۰ ۴۲۳,۸۶۰ ۰ ۳۲۶,۸۲۵ ۹۷,۰۳۵ ۱,۵۳۴,۲۸۰,۹۰۸,۱۲۷
  ۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۱۶,۱۱۰,۴۶۲ ۱۶,۰۰۲,۷۰۴ ۱۶,۰۰۲,۷۰۴ ۰ ۰ ۴۲۳,۸۶۰ ۰ ۳۲۶,۸۲۵ ۹۷,۰۳۵ ۱,۵۵۲,۸۲۲,۳۴۱,۷۹۹
  ۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۱۶,۱۱۱,۰۹۷ ۱۶,۰۰۳,۳۳۸ ۱۶,۰۰۳,۳۳۸ ۰ ۰ ۴۲۳,۸۶۰ ۰ ۳۲۶,۸۲۵ ۹۷,۰۳۵ ۱,۵۵۲,۸۸۳,۹۳۵,۴۵۴
  ۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۱۶,۱۱۱,۷۳۲ ۱۶,۰۰۳,۹۷۳ ۱۶,۰۰۳,۹۷۳ ۰ ۰ ۴۲۳,۸۶۰ ۰ ۳۲۶,۸۲۵ ۹۷,۰۳۵ ۱,۵۵۲,۹۴۵,۵۴۴,۵۷۱
  ۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۱۶,۱۷۱,۸۹۹ ۱۶,۰۶۳,۷۷۷ ۱۶,۰۶۳,۷۷۷ ۰ ۰ ۴۲۳,۸۶۰ ۰ ۳۲۶,۸۲۵ ۹۷,۰۳۵ ۱,۵۵۸,۷۴۸,۶۲۲,۹۴۶
  ۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۱۶,۱۶۸,۲۱۷ ۱۶,۰۵۸,۸۵۵ ۱۶,۰۵۸,۸۵۵ ۰ ۰ ۴۲۳,۸۶۰ ۶ ۳۲۶,۸۲۵ ۹۷,۰۳۵ ۱,۵۵۸,۲۷۱,۰۱۷,۰۶۲
  ۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۱۶,۲۴۶,۸۹۳ ۱۶,۱۳۷,۶۹۶ ۱۶,۱۳۷,۶۹۶ ۰ ۰ ۴۲۳,۸۶۰ ۴۵ ۳۲۶,۸۱۹ ۹۷,۰۴۱ ۱,۵۶۶,۰۱۸,۱۹۳,۳۳۵
  ۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۱۶,۵۹۵,۵۱۶ ۱۶,۴۸۴,۴۱۸ ۱۶,۴۸۴,۴۱۸ ۰ ۰ ۴۲۳,۸۶۰ ۰ ۳۲۶,۷۷۴ ۹۷,۰۸۶ ۱,۶۰۰,۴۰۶,۲۱۸,۱۲۵
  ۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۱۶,۶۱۴,۲۷۷ ۱۶,۵۰۳,۰۵۷ ۱۶,۵۰۳,۰۵۷ ۰ ۰ ۴۲۳,۸۶۰ ۰ ۳۲۶,۷۷۴ ۹۷,۰۸۶ ۱,۶۰۲,۲۱۵,۷۹۳,۲۸۲
  ۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۱۶,۶۱۵,۱۵۸ ۱۶,۵۰۳,۹۳۸ ۱۶,۵۰۳,۹۳۸ ۰ ۰ ۴۲۳,۸۶۰ ۰ ۳۲۶,۷۷۴ ۹۷,۰۸۶ ۱,۶۰۲,۳۰۱,۲۸۸,۵۷۸
  ۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۱۶,۶۱۶,۰۳۸ ۱۶,۵۰۴,۸۱۸ ۱۶,۵۰۴,۸۱۸ ۰ ۰ ۴۲۳,۸۶۰ ۰ ۳۲۶,۷۷۴ ۹۷,۰۸۶ ۱,۶۰۲,۳۸۶,۷۹۹,۲۴۹
  ۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ۱۶,۶۰۷,۲۳۷ ۱۶,۴۹۶,۰۷۵ ۱۶,۴۹۶,۰۷۵ ۰ ۰ ۴۲۳,۸۶۰ ۴ ۳۲۶,۷۷۴ ۹۷,۰۸۶ ۱,۶۰۱,۵۳۷,۹۰۸,۱۰۷
  ۱۴ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ ۱۶,۷۹۲,۱۱۱ ۱۶,۶۷۹,۶۷۸ ۱۶,۶۷۹,۶۷۸ ۰ ۰ ۴۲۳,۸۶۰ ۶۵ ۳۲۶,۷۷۰ ۹۷,۰۹۰ ۱,۶۱۹,۴۲۹,۹۷۳,۴۱۹
  ۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ ۱۶,۸۴۰,۶۵۱ ۱۶,۷۲۷,۹۴۳ ۱۶,۷۲۷,۹۴۳ ۰ ۰ ۴۲۳,۸۶۰ ۳ ۳۲۶,۷۰۵ ۹۷,۱۵۵ ۱,۶۲۵,۲۰۳,۳۲۷,۹۰۲
  ۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ ۱۶,۸۷۱,۶۵۰ ۱۶,۷۵۸,۷۳۱ ۱۶,۷۵۸,۷۳۱ ۰ ۰ ۴۲۳,۸۶۰ ۰ ۳۲۶,۷۰۲ ۹۷,۱۵۸ ۱,۶۲۸,۲۴۴,۸۱۴,۳۳۳
  ۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ ۱۷,۰۷۸,۸۶۶ ۱۶,۹۶۴,۵۲۹ ۱۶,۹۶۴,۵۲۹ ۰ ۰ ۴۲۳,۸۶۰ ۰ ۳۲۶,۷۰۲ ۹۷,۱۵۸ ۱,۶۴۸,۲۳۹,۷۴۸,۳۸۸
  ۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ ۱۷,۰۷۹,۴۱۴ ۱۶,۹۶۵,۰۷۷ ۱۶,۹۶۵,۰۷۷ ۰ ۰ ۴۲۳,۸۶۰ ۲ ۳۲۶,۷۰۲ ۹۷,۱۵۸ ۱,۶۴۸,۲۹۲,۹۶۰,۴۴۶
  ۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ ۱۷,۰۸۲,۷۳۸ ۱۶,۹۶۸,۴۰۳ ۱۶,۹۶۸,۴۰۳ ۰ ۰ ۴۲۳,۸۶۰ ۹۶ ۳۲۶,۷۰۰ ۹۷,۱۶۰ ۱,۶۴۸,۶۵۰,۰۴۸,۹۵۵
  ۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ ۱۷,۰۸۶,۶۲۵ ۱۶,۹۷۲,۳۸۵ ۱۶,۹۷۲,۳۸۵ ۰ ۰ ۴۲۳,۸۶۰ ۱ ۳۲۶,۶۰۴ ۹۷,۲۵۶ ۱,۶۵۰,۶۶۶,۲۷۹,۹۲۳
  مشاهده همه