صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۷,۵۷۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۲,۴۲۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۹۲۴,۲۶۳,۸۲۵,۵۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۰۰۵,۶۹۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۸۸۷,۳۱۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۸۸۷,۳۱۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۳/۰۸
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ۱۸,۰۰۵,۶۹۶ ۱۷,۸۸۷,۳۱۶ ۱۷,۸۸۷,۳۱۶ ۰ ۰ ۴۲۳,۲۲۲ ۰ ۳۱۵,۶۴۵ ۱۰۷,۵۷۷ ۱,۹۲۴,۲۶۳,۸۲۵,۵۰۷
  ۲ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ۱۷,۴۷۳,۰۰۰ ۱۷,۳۶۱,۴۸۲ ۱۷,۳۶۱,۴۸۲ ۰ ۰ ۴۲۳,۲۲۲ ۰ ۳۱۵,۶۴۵ ۱۰۷,۵۷۷ ۱,۸۶۷,۶۹۶,۱۸۵,۷۶۳
  ۳ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ۱۷,۴۷۳,۴۷۰ ۱۷,۳۶۱,۹۵۳ ۱۷,۳۶۱,۹۵۳ ۰ ۰ ۴۲۳,۲۲۲ ۱۳ ۳۱۵,۶۴۵ ۱۰۷,۵۷۷ ۱,۸۶۷,۷۴۶,۷۸۶,۶۹۵
  ۴ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۱۷,۴۷۳,۹۲۸ ۱۷,۳۶۲,۴۲۴ ۱۷,۳۶۲,۴۲۴ ۰ ۰ ۴۲۳,۲۲۲ ۲ ۳۱۵,۶۳۲ ۱۰۷,۵۹۰ ۱,۸۶۸,۰۲۳,۱۷۲,۴۹۶
  ۵ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ۱۷,۴۱۵,۴۱۹ ۱۷,۳۰۰,۹۰۷ ۱۷,۳۰۰,۹۰۷ ۰ ۰ ۴۲۳,۲۲۲ ۵۰ ۳۱۵,۶۳۰ ۱۰۷,۵۹۲ ۱,۸۶۱,۴۳۹,۱۷۹,۹۱۶
  ۶ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۱۷,۹۸۲,۳۵۴ ۱۷,۸۶۴,۷۹۱ ۱۷,۸۶۴,۷۹۱ ۰ ۰ ۴۲۳,۲۲۲ ۵۸ ۳۱۵,۵۸۰ ۱۰۷,۶۴۲ ۱,۹۲۳,۰۰۱,۸۱۸,۷۲۹
  ۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۱۷,۸۹۱,۴۷۱ ۱۷,۷۷۴,۰۵۷ ۱۷,۷۷۴,۰۵۷ ۰ ۵۴ ۴۲۳,۲۲۲ ۴ ۳۱۵,۵۲۲ ۱۰۷,۷۰۰ ۱,۹۱۴,۲۶۵,۹۵۳,۵۱۶
  ۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۸,۱۹۶,۵۷۹ ۱۸,۰۷۷,۰۱۸ ۱۸,۰۷۷,۰۱۸ ۰ ۰ ۴۲۳,۱۶۸ ۰ ۳۱۵,۵۱۸ ۱۰۷,۶۵۰ ۱,۹۴۵,۹۹۰,۹۸۳,۲۳۰
  ۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ۱۸,۷۶۹,۹۲۹ ۱۸,۶۴۶,۴۳۴ ۱۸,۶۴۶,۴۳۴ ۰ ۰ ۴۲۳,۱۶۸ ۰ ۳۱۵,۵۱۸ ۱۰۷,۶۵۰ ۲,۰۰۷,۲۸۸,۵۸۱,۸۴۱
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۱۸,۷۷۰,۴۴۷ ۱۸,۶۴۶,۹۵۲ ۱۸,۶۴۶,۹۵۲ ۰ ۰ ۴۲۳,۱۶۸ ۱۴ ۳۱۵,۵۱۸ ۱۰۷,۶۵۰ ۲,۰۰۷,۳۴۴,۴۱۶,۵۰۷
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۱۸,۷۷۰,۹۵۱ ۱۸,۶۴۷,۴۷۲ ۱۸,۶۴۷,۴۷۲ ۰ ۰ ۴۲۳,۱۶۸ ۱۹ ۳۱۵,۵۰۴ ۱۰۷,۶۶۴ ۲,۰۰۷,۶۶۱,۴۰۰,۴۱۰
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۱۸,۸۹۱,۵۴۱ ۱۸,۷۶۷,۵۷۶ ۱۸,۷۶۷,۵۷۶ ۰ ۰ ۴۲۳,۱۶۸ ۵۹ ۳۱۵,۴۸۵ ۱۰۷,۶۸۳ ۲,۰۲۰,۹۴۸,۸۶۳,۸۹۶
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۱۸,۴۹۲,۴۰۸ ۱۸,۳۷۱,۲۵۳ ۱۸,۳۷۱,۲۵۳ ۰ ۰ ۴۲۳,۱۶۸ ۶ ۳۱۵,۴۲۶ ۱۰۷,۷۴۲ ۱,۹۷۹,۳۵۵,۵۴۳,۲۸۳
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۱۸,۶۳۸,۲۴۹ ۱۸,۵۱۶,۱۰۲ ۱۸,۵۱۶,۱۰۲ ۰ ۴ ۴۲۳,۱۶۸ ۳۴ ۳۱۵,۴۲۰ ۱۰۷,۷۴۸ ۱,۹۹۵,۰۷۲,۹۷۲,۶۷۸
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ۱۹,۲۱۴,۲۸۸ ۱۹,۰۸۷,۷۳۱ ۱۹,۰۸۷,۷۳۱ ۰ ۰ ۴۲۳,۱۶۴ ۰ ۳۱۵,۳۸۶ ۱۰۷,۷۷۸ ۲,۰۵۷,۲۳۷,۴۳۹,۰۵۲
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ ۱۹,۲۲۴,۱۹۳ ۱۹,۰۹۷,۵۷۲ ۱۹,۰۹۷,۵۷۲ ۰ ۰ ۴۲۳,۱۶۴ ۰ ۳۱۵,۳۸۶ ۱۰۷,۷۷۸ ۲,۰۵۸,۲۹۸,۱۲۰,۸۸۲
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ۱۹,۲۲۴,۲۷۰ ۱۹,۰۹۷,۶۴۹ ۱۹,۰۹۷,۶۴۹ ۰ ۰ ۴۲۳,۱۶۴ ۱۷۲ ۳۱۵,۳۸۶ ۱۰۷,۷۷۸ ۲,۰۵۸,۳۰۶,۴۱۶,۴۲۸
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۱۹,۲۲۴,۲۴۴ ۱۹,۰۹۷,۸۲۵ ۱۹,۰۹۷,۸۲۵ ۰ ۲۵ ۴۲۳,۱۶۴ ۳۴ ۳۱۵,۲۱۴ ۱۰۷,۹۵۰ ۲,۰۶۱,۶۱۰,۱۷۳,۳۶۰
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ ۱۹,۲۶۶,۸۱۹ ۱۹,۱۴۰,۱۲۹ ۱۹,۱۴۰,۱۲۹ ۰ ۰ ۴۲۳,۱۳۹ ۸ ۳۱۵,۱۸۰ ۱۰۷,۹۵۹ ۲,۰۶۶,۳۴۹,۱۷۵,۴۴۴
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ۱۹,۶۲۹,۳۹۱ ۱۹,۵۰۰,۲۲۴ ۱۹,۵۰۰,۲۲۴ ۰ ۰ ۴۲۳,۱۳۹ ۳۲۵ ۳۱۵,۱۷۲ ۱۰۷,۹۶۷ ۲,۱۰۵,۳۸۰,۷۱۱,۴۲۹
  مشاهده همه