صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۰.۲۴ ۰.۱۶ ۱۴۳.۹۱ ۷۹.۵۹
۲ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ (۱.۲۲) (۰.۹۶) (۹۸.۸۵) (۹۷.۰۳)
۳ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۴) ۰
۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۵۱ ۰
۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ (۱.۱۲) (۰.۶۹) (۹۸.۳۸) (۹۱.۹۵)
۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۰.۳۶ ۱.۴ ۲۶۴.۵۱ ۱۶,۰۷۴.۹۳
۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۱.۱ ۰.۶۹ ۵,۲۹۳.۲۸ ۱,۱۲۱.۰۴
۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ (۰.۱۳) (۰.۳۴) (۳۷.۷۳) (۷۱.۵۸)
۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱.۷۴ ۰.۸۹ ۵۴,۳۸۴.۶۲ ۲,۴۶۰.۹۲
۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۰.۰۱ ۰ ۱.۸۸ ۰
۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ (۰.۰۷) ۰ (۲۱.۵۷) ۰
۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۲.۰۹ ۱.۶۲ ۱۸۷,۲۷۵.۳۲ ۳۴,۹۸۹.۱۷
۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۰.۰۳ (۰.۰۴) ۹.۸۵ (۱۲.۶۱)
۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ (۰.۸۸) (۰.۸۳) (۹۶.۰۷) (۹۵.۲۹)
۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۰.۷۷ ۰.۶ ۱,۵۶۱.۴۸ ۷۷۳.۴۷
۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۱.۵۴ ۰.۹۲ ۲۶,۸۲۱.۷۱ ۲,۷۶۷.۵۱
۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ۰ ۰ (۰.۸۷) ۰
۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۰ ۰ (۰.۹۶) ۰
۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ ۰ ۰ (۰.۰۱) ۰