صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۰ ۰ (۰.۰۸) ۰
۱۰۲ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ ۲.۲۲ ۱.۶۵ ۲۹۹,۱۴۵.۱ ۳۹,۵۹۵.۳۴
۱۰۳ ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ ۰ ۰ (۰.۱۹) ۰
۱۰۴ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ ۰ ۰ (۰.۱۹) ۰
۱۰۵ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ ۰.۶۲ ۰.۵۸ ۸۷۱.۲۶ ۷۳۴.۳۶
۱۰۶ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ ۰.۳۵ ۰.۱۸ ۲۶۱.۳۹ ۹۵.۱
۱۰۷ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ ۰.۱۲ (۰.۰۴) ۵۴.۲۲ (۱۵.۱۲)
۱۰۸ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ (۰.۰۴) ۰.۱۸ (۱۴.۶) ۹۵.۱۱
۱۰۹ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ (۱.۶۳) (۱.۱۴) (۹۹.۷۵) (۹۸.۴۸)
۱۱۰ ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ ۰ ۰ (۰.۰۷) ۰
۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ ۰ ۰ (۰.۰۵) ۰
۱۱۲ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ ۰.۹ ۰.۸۸ ۲,۵۶۵ ۲,۳۲۹.۸۷
۱۱۳ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ (۰.۶۸) (۰.۴۷) (۹۱.۶۳) (۸۲.۲۱)
۱۱۴ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ ۱.۷۵ ۱.۵۴ ۵۵,۵۷۹.۷۵ ۲۵,۹۳۱.۱۶
۱۱۵ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ۲.۲۶ ۱.۸۳ ۳۵۴,۲۴۴.۵۲ ۷۵,۸۲۸.۱۱
۱۱۶ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۱.۱ ۱.۳۷ ۵,۳۳۲.۸ ۱۴,۴۱۴.۱۶
۱۱۷ ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ ۰ ۰ ۰.۵ ۰
۱۱۸ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ۰ ۰ ۰.۵ ۰
۱۱۹ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ (۰.۲۶) (۰.۰۶) (۶۱.۱۴) (۱۹.۰۸)