صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
دارندگان واحدهای ممتاز


رديف نام تعداد
1 علی اسلامی بیدکلی 10
2 شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی 990