صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ۰.۳۷ ۰.۳۲ ۲۸۵.۷۸ ۲۲۵.۷۵
۲۲ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۰ ۰.۰۷ ۰.۶۳ ۲۹.۶۵
۲۳ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ (۲.۲۲) (۱.۷۹) (۹۹.۹۷) (۹۹.۸۷)
۲۴ ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ ۰ ۰ (۰.۴۸) ۰
۲۵ ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ ۰ ۰ (۰.۵۲) ۰
۲۶ ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ ۰ ۰ ۰.۲۶ ۰
۲۷ ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ (۰.۰۲) ۰ (۷.۷۱) ۰
۲۸ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ۰.۱۷ (۰.۰۵) ۸۵.۱۱ (۱۵.۸۹)
۲۹ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ ۰.۴۸ ۰.۳۵ ۴۶۷.۳۱ ۲۵۳.۷۶
۳۰ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ ۰.۵۴ ۰.۲۲ ۶۱۷.۵۵ ۱۲۰.۳۱
۳۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ (۱.۳۳) (۱.۲۵) (۹۹.۲۶) (۹۸.۹۷)
۳۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ (۰.۸) (۰.۷۱) (۹۴.۶۵) (۹۲.۵۴)
۳۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ ۰ ۰ ۰.۸۱ ۰
۳۴ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ (۰.۰۴) ۰ (۱۲.۰۸) ۰
۳۵ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۰.۸۵ ۰.۵۷ ۲,۰۸۴.۴۲ ۶۸۳.۴۳
۳۶ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۰.۰۵ (۰.۱) ۱۹.۳۲ (۳۰.۰۱)
۳۷ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ (۲.۵۹) (۱.۵۸) (۹۹.۹۹) (۹۹.۷)
۳۸ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۰.۲۴ ۰.۱۶ ۱۴۳.۹۱ ۷۹.۵۹
۳۹ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ (۱.۲۲) (۰.۹۶) (۹۸.۸۵) (۹۷.۰۳)