صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۵۱ ۰
۴۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ (۱.۱۲) (۰.۶۹) (۹۸.۳۸) (۹۱.۹۵)
۴۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۰.۳۶ ۱.۴ ۲۶۴.۵۱ ۱۶,۰۷۴.۹۳
۴۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۱.۱ ۰.۶۹ ۵,۲۹۳.۲۸ ۱,۱۲۱.۰۴
۴۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ (۰.۱۳) (۰.۳۴) (۳۷.۷۳) (۷۱.۵۸)
۴۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱.۷۴ ۰.۸۹ ۵۴,۳۸۴.۶۲ ۲,۴۶۰.۹۲
۴۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۰.۰۱ ۰ ۱.۸۸ ۰
۴۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ (۰.۰۷) ۰ (۲۱.۵۷) ۰
۴۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۲.۰۹ ۱.۶۲ ۱۸۷,۲۷۵.۳۲ ۳۴,۹۸۹.۱۷
۵۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۰.۰۳ (۰.۰۴) ۹.۸۵ (۱۲.۶۱)
۵۱ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ (۰.۸۸) (۰.۸۳) (۹۶.۰۷) (۹۵.۲۹)
۵۲ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۰.۷۷ ۰.۶ ۱,۵۶۱.۴۸ ۷۷۳.۴۷
۵۳ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۱.۵۴ ۰.۹۲ ۲۶,۸۲۱.۷۱ ۲,۷۶۷.۵۱
۵۴ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ۰ ۰ (۰.۸۷) ۰
۵۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۰ ۰ (۰.۹۶) ۰
۵۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ ۰ ۰ (۰.۰۱) ۰
۵۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ (۰.۰۳) ۰ (۹.۴۳) ۰
۵۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ ۰.۶۲ ۰.۴۱ ۸۳۷.۷۲ ۳۴۵.۲۵
۵۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ (۰.۱۹) ۰.۰۷ (۴۹.۷۳) ۲۸.۰۵