صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ ۰.۶۹ ۰.۵۲ ۱,۱۲۲.۰۴ ۵۶۰.۳۳
۱۴۲ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ (۰.۵) (۰.۵۹) (۸۳.۶۷) (۸۸.۵۳)
۱۴۳ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ (۲.۳۲) (۱.۷۱) (۹۹.۹۸) (۹۹.۸۲)
۱۴۴ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ ۰.۳۱ ۰.۲۵ ۲۱۰.۷۲ ۱۴۸.۵۴
۱۴۵ ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ ۰ ۰ (۰.۵۶) ۰
۱۴۶ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ ۰ ۰ (۰.۵۶) ۰
۱۴۷ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ (۰.۰۲) (۰.۰۱) (۷.۹۶) (۲.۰۱)
۱۴۸ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ ۰.۶۲ ۰.۵۱ ۸۴۲.۴۲ ۵۴۲.۵۴
۱۴۹ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ ۰.۹ ۰.۷۸ ۲,۵۶۱.۰۹ ۱,۵۸۱.۴۶
۱۵۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ ۱.۸۸ ۲.۰۴ ۸۹,۹۲۷.۳۶ ۱۵۷,۴۲۸.۱۴
۱۵۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ ۲.۹۷ ۲.۴۱ ۴,۳۸۰,۰۰۰ ۵۹۵,۳۳۴.۸۲
۱۵۲ ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ ۰ ۰ (۱.۲۶) ۰
۱۵۳ ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ ۰ ۰ (۱.۲۶) ۰
۱۵۴ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ ۱.۹۴ ۱.۷۸ ۱۰۹,۰۵۱.۴۶ ۶۱,۴۳۷.۷
۱۵۵ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ (۳.۰۷) (۲.۱۷) (۱۰۰) (۹۹.۹۷)
۱۵۶ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ (۱.۸۴) (۱.۷۴) (۹۹.۸۹) (۹۹.۸۳)
۱۵۷ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ (۱.۸۱) (۱.۹۷) (۹۹.۸۷) (۹۹.۹۳)
۱۵۸ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ۰.۳۹ ۰.۱۹ ۳۱۱.۱۵ ۹۸.۵۹
۱۵۹ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ ۰ ۰ (۱.۳۱) ۰