صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ ۰ ۰ (۰.۸۵) ۰
۶۲ ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ ۰ ۰ (۰.۷۷) ۰
۶۳ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ (۰.۰۹) (۰.۰۹) (۲۷.۵۱) (۲۹.۲۸)
۶۴ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ۰.۹۷ ۱.۰۴ ۳,۲۸۱.۷۱ ۴,۲۰۶.۹۷
۶۵ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ ۰.۲۸ ۰.۱۷ ۱۷۸.۱۹ ۸۴.۸
۶۶ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ (۰.۶۵) (۰.۵) (۹۰.۸۸) (۸۳.۷۳)
۶۷ ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ ۰ ۰ (۰.۴۴) ۰
۶۸ ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ ۰ ۰ ۰.۱۴ ۰
۶۹ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ (۰.۰۲) ۰ (۵.۸۵) ۰
۷۰ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ۰.۱۱ (۰.۰۶) ۴۸.۰۸ (۱۹.۲۶)
۷۱ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ ۰.۳۸ ۰.۷۵ ۳۰۰.۳۵ ۱,۴۲۸.۸۸
۷۲ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ ۲.۸۸ ۱.۸۲ ۳,۱۳۰,۰۰۰ ۷۱,۱۱۰.۰۵
۷۳ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ ۱ ۰.۵۱ ۳,۶۹۲.۶۲ ۵۲۹.۰۹
۷۴ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ۱.۴۳ ۰.۹۳ ۱۷,۴۲۵.۹۸ ۲,۸۲۷.۸۳
۷۵ ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ۰ ۰ ۰.۲۷ ۰
۷۶ ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ (۰.۰۲) ۰ (۶.۵۱) ۰
۷۷ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ ۰.۶۹ ۰.۵۶ ۱,۱۲۱.۰۴ ۶۶۸.۶۷
۷۸ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ (۲.۷۶) (۲.۲۶) (۱۰۰) (۹۹.۹۸)
۷۹ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ ۰.۲۳ ۰.۳۶ ۱۳۳.۶۱ ۲۷۷.۹۹