صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ (۰.۲۳) (۰.۳۴) (۵۶.۴۹) (۷۱.۳۷)
۸۲ ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ ۰ ۰ ۰.۱۷ ۰
۸۳ ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ (۰.۰۲) ۰ (۵.۹۵) ۰
۸۴ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ (۰.۳) (۰.۵۲) (۶۶.۵۲) (۸۵.۱۱)
۸۵ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ ۰.۳۴ ۰.۱۸ ۲۴۲.۰۱ ۹۱.۵۶
۸۶ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ ۰.۷۱ ۰.۴۷ ۱,۲۳۷.۷۱ ۴۴۶.۳
۸۷ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ ۲.۴۳ ۲.۰۹ ۶۴۳,۹۰۰.۸۹ ۱۸۸,۳۱۹.۵۶
۸۸ ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ ۰ ۰ (۰.۳۵) ۰
۸۹ ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ ۰ ۰ (۰.۳۵) ۰
۹۰ ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ ۰ ۰ ۰.۷۱ ۰
۹۱ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ۰.۹ ۱.۲۶ ۲,۵۶۵.۵۷ ۹,۶۴۹.۶۳
۹۲ ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ (۰.۲۹) (۰.۳۱) (۶۵.۲۱) (۶۷.۸۴)
۹۳ ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ ۱.۵۵ ۱.۰۷ ۲۷,۳۰۸.۶۶ ۴,۷۸۴.۵۱
۹۴ ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ ۰.۸۸ ۰.۹۲ ۲,۳۹۱.۱۱ ۲,۷۰۱.۸۲
۹۵ ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ ۲.۲۲ ۱.۷۳ ۲۹۹,۶۴۰.۴۶ ۵۱,۶۴۸.۱۳
۹۶ ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ ۰ ۰ (۰.۱۸) ۰
۹۷ ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ ۰ ۰ (۰.۱۷) ۰
۹۸ ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ ۰ ۰ (۰.۱۸) ۰
۹۹ ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ ۰ ۰ (۰.۱۸) ۰