صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۰.۳۲ ۰.۲۷ ۲۲۱.۴۳ ۱۶۶.۲۲
۱۶۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ (۲.۷۷) (۲.۳۳) (۱۰۰) (۹۹.۹۸)
۱۶۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ (۰.۲۶) (۰.۳۳) (۶۱.۹۹) (۷۰.۱۳)
۱۶۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ (۱.۰۳) (۰.۸۹) (۹۷.۶۸) (۹۶.۱۷)
۱۶۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ (۱.۱۹) (۰.۸۸) (۹۸.۷۵) (۹۵.۹۸)
۱۶۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۰ ۰ (۱.۴۴) ۰
۱۶۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۰ ۰ (۱.۴۴) ۰
۱۶۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ (۰.۳۷) (۰.۰۳) (۷۴.۳۷) (۱۱.۳)
۱۶۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۰.۰۳ ۰.۱۵ ۱۱.۸۴ ۷۰.۴۲
۱۷۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ (۰.۴۹) (۰.۳) (۸۳.۲۶) (۶۷.۱)
۱۷۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ (۲.۱) (۱.۸۸) (۹۹.۹۶) (۹۹.۹)
۱۷۲ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ (۰.۱۱) (۰.۰۵) (۳۳.۸) (۱۵.۷)
۱۷۳ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۳) ۰
۱۷۴ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۳) ۰
۱۷۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۰.۰۵ ۰.۰۲ ۲۱.۳۴ ۷.۴۲
۱۷۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ (۱.۱) (۰.۹۶) (۹۸.۲۴) (۹۷.۰۵)
۱۷۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ (۰.۲۹) (۰.۲۲) (۶۵.۱۷) (۵۴.۷۴)
۱۷۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ (۰.۱۸) ۰.۰۲ (۴۸.۸۹) ۷.۲۳
۱۷۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ (۱.۲۱) (۱.۳۳) (۹۸.۸۴) (۹۹.۲۴)